FAGSKOLEN INNLANDET:

Sparer 33 arbeidsdagar i året ved å bruke PocketID

Ved Fagskolen Innlandet brukte dei tidligare eit

tradisjonelt fysisk adgangssystem med RFID-kort

som også fungerte som studentbevis. Ansatte

brukte mykje tid kvart år på å produsere ID-kort til

nye studentar. Det gikk særleg mykje tid til

fotografering til ID-kortet, avtale tidspunkt, og

manuelt produsere kvart einaste kort. No har skulen gått over til ei digital alt-i-eitt løysing frå PocketID, som erstatter både studentkort og adgangskort, og  spart både tid og pengar.

Dagleg leiar i PocketID (f.v), Sindre S. Reed, IKT koordinator ved Fagskolen Innlandet, Einar Wedøe og Salgssjef i Unloc, Jesper Vik.

SKULELØYSING
Alt-i-eitt løysing for ID-kort

PocketID er ei alt-i-eitt løysing som tilbyr digitalt skulebevis/student ID-kort på mobiltelefonen, basert på innlogging via FEIDE. PocketID hadde første driftsår i 2016, men har vore i kontinuerleg utvikling sidan 2014. Målsetjinga med PocketID er mindre plast, og meir kontroll. Rundt 130 000 elevar, studentar og lærlingar har tilgang til PocketID.

Tilgang frå første skuledag


Med PocketID kan elevane/studentane laste ned PocketID og logge seg inn via Feide så snart dei har fått tildelt Feide-identitet. Dei kan ta i bruk tenester som bibliotek og mobil døråpnar frå første skuledag. PocketID vert automatisk oppdatert mot Visma InSchool.

Nøkkelkort på mobilMed PocketID fungerer ditt digitale student/elevbevis også som ditt nøkkelkort. Få tilgang til klasserom og inngangsdører rett på mobilen, gjennom Unloc-appen. Tilganger kan
automatisk styrast på bakgrunn av klasse og gruppetilhøyrighet.

Bilde til skule-/studentbeviset


Med PocketID kan studentar/elevar enkelt ta sitt eige sjølvportrett til skulebeviset, og
opprette skulebeviset sitt rett frå sin eigen mobiltelefon. Bilde frå PocketID strøymer automatisk tilbake til Visma InSchool, slik at skulane får kjapt tilgang til bilda av elevane i sitt administrasjonssystem.

Administrative funksjonar


Skreddersydd administrering av elevar/studentar i PocketID sitt administrasjonssystem.
Enkelt å logge inn og administrere elevar og studentar.

No også med løysing til bedriftsmarknaden

BEDRIFTSLØYSING
Alt-i-eitt løysning for ID-kort og døropnar

Dei siste  åra har PocketID hatt fullt fokus på å utvikle eit nytt web-grensesnitt for bedrifter. I web-grensesnittet kan bedrifter, lag og organisasjonar administrere tilgangsstyring frå forskjellege låsesgrensesnitt. På same tid kan brukarinformasjon strøymast frå bedriftsinterne system. Dette gjer at ein kan automatisere tilgangsstyring.

Tilgang frå første dag


Med PocketID kan ansatte laste ned PocketID og logge seg inn via mobilnummer eller bankID .

Ta i bruk tenester som ansattebevis og mobil døråpnar. PocketID vert oppdatert automatisk i henhold til AD eller andre bedriftsinterne system

Nøkkelkort på mobilMed PocketID fungerer ditt digitale ansattbevis også som ditt nøkkelkort. Få tilgang til relevante dører i din bedrift rett på mobilen, gjennom Unloc-appen. Tilgang kan
automatisk styrast på bakgrunn av gruppetilhøyrighet.

Bilder til ansattbeviset


Med PocketID kan ansatte enkelt ta sitt eige sjølvportrett til ansattbeviset. Bilde frå PocketID strøymer automatisk tilbake til bedriftsinterne system slik at bedrifta får kjapp tilgang til bilde av sine ansatte i sitt administrasjonssystem.

Administrative funksjonar


Skreddersydd administrering av ansatte i PocketID sitt administrasjonssystem.
Enkelt logg inn og administrer dine ansatte.

KUNDEEVALUERINGER
Dette seier kundane våre

Sidan starten har PocketID hatt tett dialog med  kundane for å utvikle gode produkt. i vår siste utvikling av mobil døråpnar har Fagskolen Innlandet og Byåsen VGS vore viktige pilotkundar.

"PocketID var den eneste leverandøren for digitalt studentkort som har en fullverdig løsning som kunne erstatte både studentkort og adgangskort"

Einar Wedøe
IKT koordinator Fagskolen Innlandet

"Å få døropnar inn i PocketID ser vi på som ei fantastisk god og framtidsretta utvikling. Vi ser for oss ei betydeleg besparing av arbeidstid i ein hektisk skulestart, og ikkje minst ei langt sikrare løysing der vi eliminerer problem, og får langt betre kontroll."

Haakon Bergby
Seniorkonsulent Byåsen Vgs

Sindre Seppola Reed


Dagleg leiar

sindre@pocketid.no

Mobil: + 47 958 78 706

Stian Lunde Nesdal


Utviklingsansvarleg

stian@pocketid.no

Vi er alltid interessert i å snakke om muligheiter for dykk

Har du spørsmål?

Ofte stilte spørsmål

Må det investerast i nytt låssystem?


I dei fleste tilfelle vil ikkje det vere behov for. Mange låssystem er i utgangspunktet kompatible med vårt system. I tilfeller der låssystemet ikkje er kompatibelt, kan ein enkelt modifisere låssystemet slik at mobil døråpnar vert tilgjengeleg opp på eksisterande låsesystem

Vi brukar fysiske nøklar i dag - kva er muligheitane?


Etter kvart finns det mange mulighetar for å endre frå fysisk nøkkel til mobil nøkkel. I dei fleste tilfeller vil den fysiske nøkkelen fungere i tillegg. Ta kontakt med oss for å finne ei løysing for dykkar bygg

Kva skil PocketID frå eit vanleg låssystem?


I PocketID kan ein styre nøklar frå forskjellege låssystem i eit web-grensesnitt. I tillegg har PocketID brei erfaring med integrasjon mot bedriftsinterne system. Dette gjer at tilgangsstyring kan automatiserast. F.eks på bakgrunn av gruppetilhøyringhet i det bedriftsinterne systemet.

Korleis kome i gang?


Ta kontakt med oss, så kan vi setje opp eit uforpliktande informasjonsmøte. Målet er at vi skal få innsyn i dykkar case, og de skal få innsikt i korleis vårt system fungerer

Har du spørsmål?


Har du spørsmål omkring digitalisering av låssystemet. Ta kontakt med oss for ein prat. Vi samarbeider med dei store låsleverandørane, og er fremst i Europa på organisering/administrering av digitale låssystem.  Vi tek gjerne ein prat om du har spørsmål eller lurer på noko.

Har du andre spørsmål?


Book eit møte med oss.